Törvényjavaslat a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról – Az Mvt. további módosítása

A törvényjavaslat célja a közigazgatási hatóságok által lefolytatott eljárásokra vonatkozó általános és különös szabályok módosításával az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása: megteremteni a közigazgatási bürokrácia csökkentésének jogszabályi kereteit.

A közigazgatási bürokrácia csökkentésének törvényjavaslatban alkalmazott módszerei:

  • az általános eljárási szabályok egyszerűsítése,
  • az engedélyhez kötött tevékenységek körének csökkentése,
  • az ügyintézési határidők csökkentése,
  • és egyes hatósági ügyeket érintő jogszabály-módosítási javaslatok.

A törvény egyes rendelkezései – elfogadásuk esetén – 2015. december 31-én, mások pedig 2016. január 1-jén lépnek hatályba. Amennyiben nehézséget okozna a módosítások alkalmazása a folyamatban lévő eljárások esetén, akkor a módosított rendelkezéseket csak a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell majd alkalmazni.

A tervezett törvénymódosítás 110 törvény – köztük a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény – módosítását tartalmazza.

Az Mvt.-t érintően − a tervezet elfogadása esetén − csökken a munkabalesetekhez, a foglalkozási megbetegedésekhez és a fokozott expozíciós esetekhez kapcsolódó adminisztratív teher, mivel ezekben az esetekben a közigazgatási hatósági eljárások ügyintézési határideje 2 hónapról 45 napra mérséklődik.

A cikk folytatása elolvasható a Munkavédelem szaklap 2015. novemberi számában