Szigorodhat a munkabalesetek bejelentése miatti mulasztás jogkövetkezménye

Október 28-án nyújtották be a Parlamentnek az egyes foglalkoztatási törvények módosításáról szóló javaslatot.

A módosítással egyértelművé válik, hogy egyes foglalkoztatást elősegítő támogatásokra mely európai uniós szabályok érvényesek.

A javaslat szigorítja a munkabaleset bejelentése elmulasztásának jogkövetkezményét, a bejelentéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében. Ha a sérült munkavállaló elmulasztja a munkabaleset bejelentését, neki kell bizonyítania, hogy a baleset a munkavégzéssel összefüggésben történt. A módosítás az elektronikus úton történő bejelentést is lehetővé teszi. A szabályozással nem sérülnek a munkavállaló jogai, mert továbbra is lehetősége van a munkáltatói intézkedés ellen jogorvoslattal élni. A módosítás jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz, amelynek célja az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak való megfelelés.

A javaslat megteremti az összhangot a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény szabályai között. A bérgarancia eljárás és támogatás gyakorlati tapasztalatai alapján kisebb módosításokat vezet be az erre vonatkozó szabályozásban.

A javaslat kiterjeszti a munkaügyi ellenőrzés hatályát a szociális szövetkezet tagjának tagi munkavégzésére, amely várhatóan csökkenti a visszaélések lehetőségét. A javaslat megszünteti a foglalkoztatási szövetkezetet, mint szervezeti formát, amely nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Forrás: parlament.hu