A közelmúltban a következő – közneveléssel kapcsolatos – jogszabályváltozások történtek

A Kormány 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

2015. május 1.

 

A Kormány 1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozata az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről

2015. május 31.

 

EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

 

Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2015. április 17.

 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről