Egyéni hallásvédő eszközök alkalmazása

A zajexpozíciós határértékeket a 2003/10/EK irányelvben foglaltak figyelembevételével a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet határozza meg.

Ezek az értékek a következők:

 • Napi zajexpozíció szintjére és a legnagyobb hangnyomásszintre vonatkozó zajexpozíciós határértékek:
 • napi zajexpozíció szintje             LEX,8h =  87 dB(A)
 • hangnyomás csúcsértéke             Pcsúcs   =  200 Pa
 • legnagyobb hangnyomásszint     Lmax      = 140 dB(C)
 • Felső beavatkozási határértékek:
 • napi zajexpozíció szintje             LEX,8h =  85 dB(A)
 • hangnyomás csúcsértéke             Pcsúcs   =  140 Pa
 • legnagyobb hangnyomásszint     Lmax     =  137 dB(C)
 • Alsó beavatkozási határértékek:
 • napi zajexpozíció szintje             LEX,8h =  80 dB(A)
 • hangnyomás csúcsértéke            Pcsúcs   = 112 Pa
 • legnagyobb hangnyomásszint     Lmax      = 135 dB(C)

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklete szabályozza a fokozott figyelmet igénylő munkavégzés során a munkavállalót érő zaj egyenértékű A-hangnyomásszintek határértékeit, amelyeket egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása nélkül nem lehet túllépni.

Amennyiben a zajexpozícióból eredő kockázatokat műszaki, szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem lehet megelőzni vagy csökkenteni, akkor a munkáltatónak egyéni hallásvédő eszközt kell biztosítania a munkavállaló részére,

 • ha a zajexpozíció meghaladja az alsó beavatkozási határértéket, és
 • ha a zajexpozíció eléri vagy meghaladja a felső beavatkozási határértéket, akkor a munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott egyéni hallásvédő eszközt a munkáltató által előírt módon viselni.

A munkavállalók egyéni védőeszközökkel való ellátási rendjének meghatározása – az Mvt. 56. § alapján – munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, így az egyéni zajvédő eszközöké is.

Az egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásának célja, a halláskárosodás kockázatának megszüntetése vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentése. A munkafolyamatnak, munkakörnek megfelelő egyéni hallásvédő eszközt a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 5.2. pontja, valamint az MSZ EN 458:2005 számú szabvány előírásai szerint kell kiválasztani.

A cikk folytatása elolvasható a Munkavédelem szaklap 2016. novemberi számában