A biztonságos rendezvények feltételei

Az évzárók közeledtével egyre gyakrabban merül fel ünnepségek, rendezvények szervezésének feladata. Írásunkban olyan követelményekről olvashat, amelyek betartásával az egyes rendezvények tűzvédelmi szempontból is sikeresen zárulhatnak, és a jelenleg hatályos jogszabályi követelmények is teljesülnek.

Most hangsúlyozottan nem az engedélyezési eljáráshoz kötött zenés, táncos rendezvényeket érintő szabályokról lesz szó.

A rendezvények jellegzetességei

A szóban forgó alkalmak kapcsán általánosságban elmondható, hogy a rendelkezésre bocsátott épületben tartózkodó személyek száma a biztonságos kiürítést megkérdőjelezhetővé teszik.

A rendezvény során lezárásra kerülnek folyosók, épületrészek a tömeg irányíthatósága érdekében. Ennek biztosítására a szervezők közül jelölnek ki személyeket, illetve amennyiben rendelkeznek biztonsági szolgálattal, akor ők lássák el ezeket a teendőket.

A rendezők célja a minél nagyobb hely biztosítása – ezáltal a befogadóképesség növelése – ezért különösen figyelni kell a közlekedési útvonalak átbocsátó képessége korlátozásának elkerülésére, azaz ne kerüljenek olyan tárgyak, eszközök, kellékek (díszítés) oda, amelyek leszűkíthetik, illetve részben eltorlaszolhatják azokat.

Az esetleges tűz oltására rendelt eszközök eltorlaszolásra kerülhetnek, így a hozzáférésük nem biztosított, tehát nem is lesznek alkalmazhatóak rendeltetésszerű feladataik ellátására.

Az ilyen jellegű eseményeken nemcsak azok a személyek vannak jelen, akik ismerik az adott létesítmény (szabadtér, udvar, csarnok stb.) jellegzetességeit, kijáratait, azaz helyismerettel rendelkeznek, hanem azok is, akik életükben esetleg először járnak ott.

A látogatók számának ugrásszerű növekedésével jár a parkoló helyek rohamos csökkenése, megjelenik a zsúfoltság, a közlekedési utak átbocsátó képessége visszaeshet.

Tűzoltási utak, területek, egyéb utak

  • A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
  • Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
  • A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket − kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat − míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
  • A sok parkoló autó miatt az esetleges szűk utcákon a tűzoltógépjármű nem képes a létesítményt kellőképpen megközelíteni. Ezeken az utcákon célszerű kezdeményezni a rendezvény idejére a parkolási tilalom bevezetését, vagy hogy legalább a kétirányú közlekedésre alkalmasságot biztosítsák, legalább 4-4,5 méter széles sávot hagyjanak szabadon.

A cikk folytatása elolvasható az E-tűzvédelem szaklap 2016. novemberi számában